The Hudson Chamber Ensemble - Nostradamus

 • Katalogové číslo: LK 0169-2
 • EAN: 8594046741697
 • Datum vydání: 08.11.2004
 • Středověká klasická hudba
 • (P)+(C) 2004 NEXTERA under license from Chacra Music Licensing Inc. Published by Fanciful Music Publishing Inc.
 • VYPRODÁNO! DELETED!

Seznam skladeb:

 1. La Magdalena (Pierre Attaignant)  3:45
 2. Bransle De Poitou (Claude Gervaise)  1:25
 3. Pavane (anonymous)  1:36
 4. Piere Attaignant Suite I  7:49
 5. Allons-nous Faire Faire La Barbe (Loyset Compere)  2:12
 6. Allemande And Tanz (Tielman Susato)  6:14
 7. Bransle Medley (anonymous)  5:19
  Bransle / Bransle De Champagne I / Bransle De Champagne II
 8. Five Villancicos  7:07 : Dadme Albricias (anonymous) / Triste Espana Sin Ventura (Juan del Encina) / Hoy Comamos Y Bebamos Y Cantemos (Juan del Encina) / Fala la Parte (Juan del Encina) / Pase El Agoa, Ma Julieta, Dama (anonymous)
 9. Allmande (Claude Gervaise)  2:33
 10. Kurtzeweilige teutsche Lieder  7:38
  Oh, Sweetest Sleep (Jacob Regnart) / Venus, Thou And Thy Child Be Blind (Jacob Regnart) / No Greater Joy Can Be (Jacob Regnart) / Strive Not After Woman's Favour (Jacob Regnart)
 11. Pierre Attaignant Suite II  4:20

Celkový čas: 50:24

Produkce: Allan Katz
Nahrál Hudsonův komorní orchestr.

Asistent produkce: Serge Laporte
Výkonný producent: Bob Chacra
Aranžer: Serge Laporte
Klarinet: Patrick Vetter
Anglický roh a hoboj: Josée Marchand
Fagot: Alain Thibault
Perkuse: Denis Courchesne (používávýhradně výrobky od Zildjian, Pearl a Attack)
Nahráno ve Star Studiu a Karisma Studiu (Montreal - Kanada) v roce 1998.
Mixováno v Karisma Studiu.
Studioví inženýři: Michael Delaney, Stephane Morency, Pierre Girard
Masterováno: SNB / Jean-Francois Chicoine
Umělecká režie & design: Palamar Graphics / Illustration Inc. / Kenton Palamar

Toto CD je prvním ze série Musica Mystica, provázející nás hudbou, jež byla součástí života mystiků, vizionářů, objevitelů a dalších známých postav naší historie.
Není pochyb o tom, že hudba má vliv na tělo, mysl a duši člověka a podporuje jeho vývoj a tvořivost.
Vydejte se na cestu do renesančního období Nostradamova života a prociťte hudbu z doby středověku, která provázela jeho vize a předpovědi budoucnosti!

Hudba je mocným nástrojem. S tímto vědomím jsme dospěli k názoru, že pokud bychom správně rozluštili 450 let staré hudební kompozice, které pravděpodobně napomáhaly iniciovat vize Nostradama, byli bychom možná schopni vytvořit hudbu s uměleckým záměrem aby napomohla aktivovat naše vlastní mystické schopnosti.

Hudba je též odrazem doby a zrcadlem lidské duše v určitém časovém období.
V Nostradamově době měli zvláštní poslání potulní zpěváci. Hudba byla provozována na královských a šlechtických dvorech v celé Evropě a Nostradamus měl k těmto dvorům přístup. Účastnil se například se svou první ženou koncertů a tanečních recitálů ve Francii a Itálii.

Některé hudební rukopisy vytvořené pro královské a šlechtické dvory jsou uloženy v univerzitních archivech jako díla anonymních autorů. Nicméně u mnoha z nich lze vystopovat poměrně přesný geografický původ a dobu vzniku, včetně přiřazení k určité královské či šlechtické rodině, jež podporovala konkrétní skladatele. Jedná se o stejné období, ve kterém Nostradamus tyto dvory navštěvoval.

Po prostudování většího množství této hudby jsme zjistili, že hudební nástroje z 16. století byly vyrobeny dle různých kritérií, která se lišila místo od místa a často neladily. Některé funkční originály těchto nástrojů jsou uloženy v muzeích, ostatní jsou ve vlastnictví soukromých sběratelů. Tito je však kvůli jejich zranitelnosti nejsou ochotni zapůjčit. Pro přiblížení této hudby současnému posluchači tak, jak mohla být Nostradamem vnímána, je nutné využít techniku a nástroje 20. století způsobem, který by poodhalil historické souvislosti a informace v hudbě zakódované.

Po více než ročním bádání, které zahrnovalo konzultace s muzikology, usilovné zkoušky, rekonstrukce a oživování originálních kompozic, nahrávání a mixování ve dvou digitálních studiích, vzniklo toto CD obsahujících jedinečnou kolekci skladeb a uměleckých výkonů.

NOSTRADAMUS

Narodil se ve Francii v prosinci roku 1503 jako Michel De Notredame. Přestože měl klasické vzdělání v katolických školách a pravidelně navštěvoval kostel, jsou jeho kořeny, jež sahají do doby stovky let před jeho narození, židovského původu. Aby si zachovala život v dobách inkvizice přestala jeho rodina praktikovat starodávné židovské rituály.
Nostradamus byl údajně zasvěcen do učení Kabaly a ovládal biblickou hebrejštinu.
K mysticismu se Nostradamus obrátil poté, co jeho žena a děti zemřeli na epidemii moru, která postihla Evropu té doby.

Věrohodnost jeho věšteckých schopností potvrzuje přesnost některých předpovědí. Například tvrdil, že během deseti let po roce 1986 při návratu Halleovy komety k Zemi nastane sucho a hladomor. Milióny lidí zemřely v Etiopii a Somálsku a sucho zasáhlo i Spojené státy americké a Kanadu.

Nostradamus popisuje též vzestup moci tří "Antikristů", kteří budou ovládat svět válkami a způsobí smrt miliónů lidí. Jeden z nich bude Němec sídlící v horách své vlasti - muž, který bude manipulovat masami pomocí svého magnetismu a rétoriky. Označil země, které budou zasaženy a datum shodující se s nástupem Hitlera k moci. Nazval ho jménem Hister. Není pochyb, že hovořil o Hitlerovi.

Druhým Antikristem bude muž, kterého zná historie jako Napoleona. Nostradamus předpověděl v této souvislosti velké bitvy, kterým bude čelit, jeho exil a návrat.

Třetí Antikrist má teprve přijít. Je popsán jako člověk pocházející z Východu, proti kterému bude úspěšně bojovat celý západní svět. Tato válka má mít údajně náboženský podtext.

Nostradamovy spisy jsou důkazem, že schopnost předpovídat budoucnost existuje. Existuje však i schopnost tuto budoucnost ovlivňovat a změnit tím předpovězené události.